Notice (8): Undefined variable: deviceName [APP/vendors/detectdevice.php, line 25]
[preloader_info]
[loading]
[alt_logo]
[company_name1]
[company_name2]
Warning (2): array_column() expects parameter 1 to be array, null given [APP/views/products/showproduct.ctp, line 49]
Golarka mêska PHILIPS RQ1060 Arcitec (akumulatorowa, czarno srebrna)
Cena netto 625,00 zł
Cena brutto 768,75 zł
[sharefriend]
[deliveryinfolabel]
Podaj ilość
Kod ProducentaRQ 1060
PrzeznaczenieGolarka ArciTec to po³±czenie trzech g³owic gol±cych Triple Track i systemu Flex & Pivot Action, które pozwalaj± uzyskaæ doskona³e rezultaty golenia twarzy, nawet na krzywiznach szyi.
System goleniaNa sucho
System tn±cyRotacyjny
Mo¿liwo¶æ mycia w wodzieMo¿liwo¶æ mycia g³owicy pod bie¿±c± wod±
System g³owicG³owice gol±ce nieulegaj±ce korozji Triple Track z trzema pier¶cieniami gol±cymi zapewniaj±cymi o 50% wiêksz± powierzchniê gol±c±
Model wymiennej g³owicyRQ 10
System dopasowania do twarzySystem Flex & Pivot Action - element gol±cy obracaj±cy siê we wszystkich kierunkach,zawiera trzy niezale¿ne,ruchome g³owice co zapewnia optymalny kontakt ze skór±, umo¿liwia golenie w³osów na szyi
TrymerZwê¿ony kszta³t zapewnia dok³dne przycinanie i swobodê manewrowania. Doskona³y do przycinania w±sów i bokobrodów.
Wy¶wietlacz LCDTAK
Wska¼nikiWska¼nik konieczno¶ci czyszczenia. Wska¼nik ³adowania. Elektroniczny wy³±cznik. Wska¼nik wymiany elementu gol±cego.
KolorSrebrno czarna
Typ zasilaniaAkumulatorowe
Zakres zasilania z sieciAutomatyczne 100 - 240 V
Czas ³adowania1 godzina
Czas goleniado 21 dni
EtuiNie
Wyposa¿enieKaseta ³aduj±ca. Nasadka zabezpieczaj±ca. Szczotka do czyszczenia.
Informacje dodatkowePanele boczne z w³Ã³kna wêglowego. Matowa obudowa ze stali szlachetnej
CertyfikatyCE
wwwwww.philips.com
Wartość koszyka: 0,00
Wartość brutto: 0,00
Produktów w koszyku: 0