Notice (8): Undefined variable: deviceName [APP/vendors/detectdevice.php, line 25]
[preloader_info]
[loading]
[alt_logo]
[company_name1]
[company_name2]
Warning (2): array_column() expects parameter 1 to be array, null given [APP/views/products/showproduct.ctp, line 49]
Wiertarka k±towa DEWALT D21160
Cena netto 553,00 zł
Cena brutto 680,19 zł
[sharefriend]
[deliveryinfolabel]
Podaj ilość
Kod ProducentaD21160
Moc350
Uchwyt wiertarskiZêbaty 10 mm
Maksymalny moment obrotowy9,2
Prêdko¶æ obrotowa1200
Ilo¶æ biegów1
Maksymalna ¶rednica wiercenia w drewnie20
Maksymalna ¶rednica wiercenia w stali10
Opis£opatkowy ergonomiczny w³±cznik dostosowany jest do kszta³tu rêki i umo¿liwia wygodn± pracê bez zmêczenia . Wiertarka przeznaczona do prac w miejscach trudno dostêpnych .Zwarta lekka konstrukcja umo¿liwia precyzyjn± obs³ugê pod ró¿nym k±tem .
Informacje dodatkoweDu¿y moment obrotowy zapewnia wysok± jako¶æ i dok³adno¶æ wiercenia . Prze³±cznik zmiany prêdko¶ci .
Wyposa¿enie standardowekluczyk do uchwytu.
Waga1,7
wwwhttp://www.dewalt.pl
Wartość koszyka: 0,00
Wartość brutto: 0,00
Produktów w koszyku: 0