Notice (8): Undefined variable: deviceName [APP/vendors/detectdevice.php, line 25]
[preloader_info]
[loading]
[alt_logo]
[company_name1]
[company_name2]
Warning (2): array_column() expects parameter 1 to be array, null given [APP/views/products/showproduct.ctp, line 49]
Wiertarka udarowa DEWALT D21805
Cena netto 349,00 zł
Cena brutto 429,27 zł
[sharefriend]
[deliveryinfolabel]
Podaj ilość
Kod ProducentaD21805
Moc770
Uchwyt wiertarskiZêbaty 13 mm
Maksymalny moment obrotowy40 Nm
Prêdko¶æ obrotowa2700
UdarTrue
Czêstotliwo¶æ udarów45900
Ilo¶æ biegów2
Maksymalna ¶rednica wiercenia w betonie20
Maksymalna ¶rednica wiercenia w drewnie35
Maksymalna ¶rednica wiercenia w stali13
D³ugo¶æ kabla1
OpisDwubiegowa przek³adnia umo¿liwia uzyskanie wiêkszego momentu obrotowego na jednym z biegów . Silnik o nowym rodzaju uzwojenia zwiêksza efektywno¶æ dzia³ania narzêdzia .
Informacje dodatkoweErgonomiczna konstrukcja dziêki obudowie przek³adni wykonanej z nowego tworzywa . Nowa, ulepszona przek³adnia zwiêksza trwa³o¶æ narzêdzia . Opatentowane, nowe rozwi±zanie osadzenia wirnika zwiêksza ¿ywotno¶æ narzêdzia .
Wyposa¿enie standardoweUchwyt wiertarski na kluczyk. kluczyk do uchwytu . wielopozycyjna rêkoje¶æ boczna . ogranicznik g³êboko¶ci.
Waga2,3
wwwhttp://www.dewalt.pl
Wartość koszyka: 0,00
Wartość brutto: 0,00
Produktów w koszyku: 0