Notice (8): Undefined variable: deviceName [APP/vendors/detectdevice.php, line 25]
[preloader_info]
[loading]
[alt_logo]
[company_name1]
[company_name2]
Warning (2): array_column() expects parameter 1 to be array, null given [APP/views/products/showproduct.ctp, line 49]
Wyrzynarka SKIL 4580AD 600W
Cena netto 130,67 zł
Cena brutto 160,72 zł
[sharefriend]
[deliveryinfolabel]
Podaj ilość
Kod Producenta4580AD
Prêdko¶æ skokowa800- 3.000 Liczba skoków na minutê.
D³ugo¶æ skoku23
Regulacja prêdko¶ciustawieñ„ podcinania do precyzyjnego ciêcia i ciêcia przy maksymalnej prêdko¶ci.
Maksymalna g³êboko¶æ ciêcia w drewnie80
Maksymalna g³êboko¶æ ciêcia w aluminium16
Maksymalna g³êboko¶æ ciêcia w stali8
Regulowana stopaWykonana z aluminium stopa z systemem 'Clic' i 7 ró¿nymi ustawieniami co 15° w postaci naciêæ.
System odsysania py³uWbudowany otwór odsysania py³u zapewnia czystsze warunki pracy (pasuje do wiêkszo¶ci typowych odkurzaczy).
Inne funkcjeO¶wietlenie punktowe poprawiaj±ce widoczno¶æ brzeszczotu i linii ciêcia.
Wyposa¿eniePudeko.
Zasilanie230
D³ugo¶æ przewodu2,75
Informacje dodatkowePrzycisk blokady dostêpny jest z obu stron narzêdzia (nadaje siê równie¿ dla osób leworêcznych)
wwwhttp://www.skileurope.com/pl/
Wartość koszyka: 0,00
Wartość brutto: 0,00
Produktów w koszyku: 0